Company News

Razlika između kolofonija i naftne smole

2022-10-26


I vodena bela kolofonija i hidrogenizovana kolofonija su modifikovana kolofonija prirodnog kolofonija.

Rosin nije jedno jedinjenje, već hemijska mešavina:

Kolofonija sadrži oko 80% anhidrida kolofonija i kolofonijske kiseline, oko 5 do 6% ugljovodonika smole, oko 0,5% isparljivog ulja i tragove gorkih supstanci.

Hidrogenizirana kolofonija:

Budući da je kolofonij lako kristalizirati, a smolni ugljovodonik u svojoj molekularnoj strukturi sadrži konjugirane dvostruke veze, ima visoku reaktivnost, nestabilnost i laku oksidaciju. Kako bi se poboljšala otpornost na oksidaciju, hidrogenizovana kolofonija se može pripremiti reakcijom kolofonija sa vodonikom pod uslovima katalizovanim pritiskom.

Vodeni bijeli kolofonij:

Vodeno-bijela kolofonija je poliolna kolofonija izuzetno svijetle boje. Proizvodi se od rafiniranog kolofonija kao osnovne sirovine hidrogenacijom, esterifikacijom i stabilizacijom. Ima prednosti bjeline vode, dobre otpornosti na starenje i dobre kompatibilnosti s polimernim materijalima, što može zadovoljiti posebne potrebe industrije ljepila.

Može se vidjeti da priprema vodene bijele kolofonije treba proći kroz korak hidrogenizacije kolofonija, ali nije ograničena na korak hidrogenacije, to je odličan rafinirani proizvod.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept